Renungan

  • Kristen - “Sebab orang yang mendua hati tidak akan tenang dalam hidupnya” (Yakobus 1:8)
  • Hindu - " Akrodhena jayet krodham, asadhum sadhuna jayet, jayet kadaryam danena, jayet satyena canrtam (Udyogaparwa 38. 73-74) Artinya : Taklukkanlah kemarahan orang lain tanpa kemarahan, taklukkanlah penjahat dengan kebaikan, taklukkanlah orang yang kikir dengan sifat saling memberi, taklukkanlah kebohongan dengan kebenaran".
  • Islam- "Maka kecelakaanlah bagi orang-orang yang shalat, (yaitu) orang-orang yang lalai dari shalatnya." (QS. Al-Maauun: 4-5)
  • Islam- "Barangsiapa yang bertakwa kepada Allah niscaya Dia akan mengadakan baginya jalan ke luar. Dan memberinya rezki dari arah yang tiada disangka-sangkanya. Dan barangsiapa yang bertawakkal kepada Allah niscaya Allah akan mencukupkan (keperluan) nya. Sesungguhnya Allah melaksanakan urusan (yang dikehendaki) Nya. Sesungguhnya Allah telah mengadakan ketentuan bagi tiap-tiap sesuatu." (QS.At-Thalaq(65):2-3).
  • Kristen- "Janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan,  lakukanlah apa yang baik bagi semua orang” (Roma 12  : 17).

Statistik Berita 2017