Bidang Penerangan Agama Islam, Zakat dan Wakaf

Ditulis Oleh adminriau Kamis, 09 Februari 2012, 08:52
Bidang Penerangan Agama Islam, Zakat dan Wakaf

Tugas Pokok dan Fungsi

Bidang Penais Zakat dan Wakaf mempunyai tugas melaksanakan pelayanan dan bimbingan di bidang penyelenggaraan pendidikan agama Islam pada masyarakat dan pemberdayaan Mesjid.Dalam melaksanakan tugasnya Bidang Penamas menyelenggarakan fungsi penjabaran dan pelaksanaan kebijaksanaan teknis di bidang pendidikan Al-quran dan Musabaqah Tilawatil Quran, penyuluhan dan lembaga dakwah, Siaran dan Tamaddun, Publikasi Dakwah dan Hari Besar Islam, serta Pemberdayaan Masjid; serta penyiapan bahan dan pelaksanaan pelayanan dan bimbingan di bidang pendidikan agama Islam pada masyarakat dan pemberdayaan Mesjid.

  1. Kepala Bidang: Drs. H. Irhas
  2. Kepala Seksi Penerangan dan Penyuluhan Agama Islam : Drs. H.Ammattaridi, M. SI
  3. Kepala Seksi Kemitraan Umat Islam, Publikasi Dakwah, dan Hari Besar Islam : Drs. H. Eka Purba
  4. Kepala Seksi Pengembangan Seni Budaya Islam, MTQ/Al-Hadits : H. Masjekki Amri, S. Sos, M. SI
  5. Kepala Seksi Pemberdayaan Zakat : DR. H. M. Fakhri, M.Ag
  6. Kepala Seksi Pemberdayaan Wakaf : Dedi Syahrul, S. Kom, M. SI